Correus electònics amb missatges d'error

Quan enviem un correu electrònic pot ser que aquest ens retorni indicant-nos un error.
Passem a relatar alguns del errors més comuns i com hem d'actuar per solventar-los:

550 "User unknown"
El missatge s'ens retorna perquè no hi ha cap bústia a l'ordinador de destí amb el nom de l'adreça del destinatari.
Actuació: Cal comparar que l'adreça que consta al missatge d'error es igual que la que ens va proporcionar el destinatari, si no és igual corregir-la, i si és igual tornar-la a demanar al destinatari.
452 "Mailbox disk quota exceeded"
La bústia del destinatari està plena i no accepta més missatges.

Actuació: Cal contactar amb el destinatari per algun altre mètode que no sigui el correu electrònic i indicar-li que buidi la seva bústia. Si això no es possible deixarem passar un temps per a tornar a enviar el missatge.
451 "Message still undelivered"
L’ordenador de destí no respon. Pot ser degut a problemes de xarxa o a que aquest ordenador es trobi desconnectat.
Actuació: No s'ha de fer res; si l’ordenador de destí torna a estar disponible, abans del número de dies que s’indica al missatge, el missatge es lliurarà normalment. En cas contrari rebreu un avís de la devolució del missatge.
452 "Too many recipients"
Heu superat el nombre màxim de destinataris (en una llista) d'un missatge, que permet el vostre servidor, i per això bloqueja l'enviament del missatge.
Actuació: Feu una copia del correu que aneu a enviar, i reparatir la llista d'adresses entre els dos correus.
552 "Message body is too big"
Hem enviat un correu amb algun fitxer adjunt massa gran, que supera el màxim tamany permès a la bustia del destinatari.

Actuació: Si el missatge porta diversos fitxers adjunts separa'ls en diferents missatges, sinó mira si pots comprimir el fitxer adjunt.